Sint-Vincentiusinstituut
Kerkstraat 97
9200 Dendermonde
tel. 052/21.39.49
fax. 052/21.09.67
info@stvin.be

 

prikbord

   
    SVI FLASH
                   
  Introductie

 

Mini-Onderneming brouwt OSCARBIER

Wij, de 6des van minionderneming Oscar, hebben ons eigen bier gebrouwen in samenwerking met brouwerij Dilewyns, bekend van onder andere Vicaris.

Het is een themabier rond de toekomstige fusionerende school Oscar Romerocollege en het zal vanaf 2 december beschikbaar zijn.

Bestellingen zijn nu al welkom via valerie@oscarbier.be.

Meer informatie? Kijk zeker eens op de site van de mini of like onze Facebookpagina om van alle nieuwtjes op de hoogte te blijven! http://www.oscarbier.be/

 

Groote Oorlog eerste graad

 De voorbije weken waren de leerlingen van de eerste graad actief rond de “Groote Oorlog”. Overal op school werden tekeningen en klaprozen aangebracht om dit thema binnen de school zichtbaar te maken. Alle leerlingen uit de eerste graad droegen een klaproosje om de overledenen uit WOI te herdenken. Alle tekeningen en klaproosjes werden door de leerlingen zelf gemaakt in de lessen Plastische Opvoeding. “Deze actie past binnen een grootschalig project rond herinneringseducatie omtrent De Groote Oorlog”. “We kiezen bewust voor een spreiding van de herdenkingsactiviteiten over het gehele schooljaar. We benaderen het oorlogsthema vanuit verschillende vakken en aan de hand van verschillende methodieken. Bovendien gaan wij hiervoor een nauwe samenwerking aan met de stad Dendermonde, één van de 7 martelarensteden uit die periode.” De leerlingen nemen ook deel aan het kunstproject “ComingWorldRememberMe”.

 
W.I.K. ?

In het kader van de lessen cultuur- en gedragswetenschappen ontvingen de leerlingen van 4HUW1 en 4HUW2 op maandagnamiddag 17 november zes kunstenaars voor het project 'Wat Is Kunst?'. In drie workshops van telkens een half uur ontplooiden de leerlingen hun artistieke talenten en ontwikkelden ze de kunstenaar in zichzelf. Dit werd vakkundig begeleid door de kunstenaars zelf, die enkele kneepjes uit het vak doorgaven. Wie graag boetseerde vond inspiratie bij Marleen Huyck (sculpteren) en Linda Volkaert (boetseren met klei). Wie graag tekende of schilderde kon terecht bij Geert De Geyter (tekenkunst), Flore De Ruysscher (illustratie) en Christine Comeyn (houtskooltekenen). Erg populair tot slot was het onderdeel circuskunst, begeleid door onze eigen leerling Arthur Claeys. Het resultaat van al dit artistiek talent werd uitgehangen in de kleine refter.

 

 

Technopolis 2des


Op 9 oktober zijn de tweedejaars naar Technopolis vertrokken.
Tijdens de busrit was er een toffe sfeer in de bus: er werd luid meegezongen met de liedjes op de radio.

In Technopolis luisterden we eerst naar een introductie, daarna ontvingen we een gekleurd bandje met een inlogcode.  Hier volgen enkele activiteiten die op het programma stonden: waterspelen, de rolstoelenrace en de levensgrote bellen waarin iemand zich kan voortbewegen. Verder bekeken we een voorstelling met te gekke proefjes. Dan was het tijd voor de e-rally. Dat betekende dat je de antwoorden op vijftien vragen moest registreren via het gekleurde bandje. Het doel: zo goed mogelijk scoren. Jammer, maar bij sommigen vielen de scores wat tegen...

Na een vermoeiende dag waren de meesten iets rustiger in de bus en sommigen waren zelfs in slaap gevallen. Ssssst!!! At home.

Kjenta Bogaert, 2 MOD A

de foto's ...

 

Óscar Romerocollege

 

Op 24 april vond een persconferentie plaats over de integratie van onze school samen met zeven andere scholen in Dendermonde.

Het basisonderwijs in Dendermonde centrum werd reeds samengevoegd op 1 september 2013 en de andere scholen volgen op 1 september 2016. Vanaf dan zullen we deel uitmaken van het Óscar Romerocollege. Meer informatie vindt u in deze persconferentiemap .
Volgende week krijgen alle ouders nog een informatiebrief.
Bekijk hierover een televisie-interview op TV Oost met directeur Hans Vanhulle en hierover kan je twee online artikels te lezen op de site van het Nieuwsblad en op de site van het Laatste Nieuws.

 
Bezoek Mgr Delgado

 

De katholieke scholen van Dendermonde die samensmelten in het project van het Óscar Romerocollege  (Hemaco, SVI, VHTI en VTI) hadden op dinsdag 16 oktober hoog bezoek van Monseigneur Van Looy, bisschop van Gent, en Monseigneur Jesus Delgado, vicaris-generaal in San Salvador en destijds secretaris van de in 1980 vermoorde aartsbisschop van El Salvador, Óscar Romero. Ook burgemeester Piet Buyse, peter van het project, gedeputeerde van de provincie Jozef Dauwe en deken Paul De Baere maakten hun opwachting.
Mgr. Delgado verblijft tijdelijk in Antwerpen voor de vredesbespreking “Peace is the future”, een ontmoetingsforum voor de vrede in het kader van de herdenking van WO I.  Delegaties van leerlingen  uit de verschillende scholen konden de prelaat uit El Salvador interviewen over de figuur en de betekenis van Óscar Romero.
Mgr. Delgado getuigde van het martelaarschap van de aartsbisschop, die de weken voor zijn dood wist dat hij op de lijst stond van de doodseskaders in zijn land, omdat hij resoluut koos voor de armen en de volksorganisaties in plaats van voor de grootgrondbezitters en het leger van de machthebbers. Hij weigerde echter onder te duiken en heeft getracht om het hoofd te bieden aan het kwaad dat het land in zijn greep hield.
In die zin acht Mgr. Delgado de keuze voor Óscar Romero als inspirerende figuur voor het katholieke onderwijsproject in Dendermonde uitermate betekenisvol: het is een resolute keuze voor een eigentijdse figuur die omwille van zijn geloofsidealen en zijn keuze voor de allerzwaksten in de samenleving als een bedreiging aangezien werd.  De inspiratie van een opvoedingsproject kan terugvallen op eeuwenoude teksten uit het evangelie, maar voor jonge mensen is het belangrijk dat zij in hun eigen tijd voorbeelden hebben van mensen die vanuit hun overtuiging resolute keuzes maken voor de zwaksten in de samenleving, daarbij geïnspireerd door dat voorbeeld van Jezus van Nazareth.  Een opvoedingsproject dat elk talent optimale ontwikkelingskansen wil bieden op maat van de individuele leerling kan met waardigheid de naam Óscar Romero in het vaandel voeren.

Intussen maakt Paus Franciscus werk van een spoedige heiligverklaring van Óscar Romero. Misschien volgt dus een spoedig bezoek aan Rome van het Óscar Romerocollege ….


Hans Vanhulle
algemeen directeur

 


GA NAAR BOVEN

ga naar school online

nieuw
  vrije ruimte 6des - Minionderneming
  vierdes - 14/15 W.I.K?
  svi in actie 1 - The Big Draw
  vijfdes - Een dag in Ath
  svi in actie 1 - Groote Oorlog: eerste graad

fotorama

W.I.K.? 4HUWE

Oostduinkerke 2014

Groote Oorlog 1ste graad 2014

Sint-Vincentiusinstituut • Dendermonde   ontwerp: Toel it Services