Sint-Vincentiusinstituut
Kerkstraat 97
9200 Dendermonde
tel. 052/21.39.49
fax. 052/21.09.67
info@stvin.be

 

prikbord

   
    SVI FLASH
                   
  Introductie

 

SVI ism INCAR ten voordele van DE TONDELDOOS

 

Groote Oorlog

Begin september gaf het stadsbestuur van Dendermonde op indrukwekkende wijze het startschot voor de herdenking van 100 jaar ‘Groote Oorlog’. Een eeuw na de inval van het Duitse leger is het nog steeds zinvol om stil te staan bij wat die Groote Oorlog betekend heeft (en nog betekent) in het Land van Dendermonde. Ook op onze school willen we dit niet onopgemerkt voorbij laten gaan.

De leerlingen van de eerste graad zijn alvast creatief gestart binnen de lessen PO en zullen in de loop van volgende week een bezoek brengen aan de tentoonstelling ‘Tegen-strijd’ in de stadsbibliotheek. Deze tentoonstelling is opgebouwd rond zes tegenstellingen, waarbij er aandacht is voor historische nuance. Via een rijkdom aan gezichtspunten wordt de beleving van het dagelijkse leven uitgediept.

Leerlingen van het tweede jaar, alsook de leerlingen van de derde graad zullen verder in de loop van de maanden september en oktober deelnemen aan een gegidste themawandeling doorheen Dendermonde. Deze wandeling belicht niet alleen het militaire aspect, maar ook de impact van dit conflict op het dagelijkse leven van vele mensen.

Binnen de lessen Nederlands zal er tevens rond het oorlogsthema gewerkt worden en zullen leerlingen een oorlogsverhaal lezen. Aansluitend bekijken leerlingen de film en wordt een vergelijking met de boeken gemaakt. In het eerste jaar lezen de leerlingen Oorlogsgeheimen van Jacques Vriens, in het tweede jaar is dat Oorlogswinter van Jan Terlouw. Hoewel beide verhalen zich afspelen tijdens WO II willen we leerlingen laten ervaren hoe kinderen in oorlogstijden hun leven drastisch zien veranderen.


 

Paul Putteman komt voor de vierdes, vijfdes en zesdes naar onze school voor een uiteenzetting. In zijn lezing ‘Bange Septemberdagen’ zal hij de leerlingen vertellen hoe Dendermonde in handen viel van het oprukkende Duitse leger. De Duitsers installeerden een terreurregime met executies, gijzelnemingen, plunder en brandstichtingen. Dendermonde werd bijna volledig in brand gestoken en uitgeroepen tot Martelaarstad.

Leerlingen van derdes en vierdes zullen begin oktober een toneelvoorstelling bijwonen van theatergezelschap De Bende van de Prins, in een regie van Mich Walschaerts (Kommil Foo). In de voorstelling ‘Averechts’ wordt het waargebeurde verhaal verteld van de Britse soldaat Henry Tandey. Hij werd een oorlogsheld en kreeg uit de handen van de Engelse koningin het Victoria Cross voor moed en zelfopoffering. Toch maakte hij op het slagveld een vergissing die de loop van de wereldgeschiedenis zou bepalen…

Net zoals de leerlingen van de eerstes, zullen de leerlingen van de tweede graad in de loop van oktober en november een bezoek brengen aan de tentoonstelling ‘Tegen-Strijd’ in de stadsbibliotheek. Na het gegidste tentoonstellingsbezoek zullen deze leerlingen ook actief en creatief aan de slag kunnen met het thema. Ervaren en professioneel acteur Herman Verberckmoes zal op een interactieve en multimediale manier doortastende verhalen uit het dagelijkse leven vertalen.

Verder zal er ook in talrijke lessen aandacht besteed worden aan de Groote Oorlog in het algemeen.

De vijfdes brengen in de maand maart nog een bezoek aan de Westhoek.

Ook de Vrije Ruimte “De Groote Oorlog” werkt een jaar lang rond dit historisch gebeuren.

Op deze manier hopen wij aandacht te besteden aan de herdenking van WOI.

 

 

 
INSCHRIJVEN OUD-LEERLINGENAVOND

inschrijven voor de oud-leerlingenavond van 22 november 2014 kan hier ...

 

Óscar Romerocollege

 

Op 24 april vond een persconferentie plaats over de integratie van onze school samen met zeven andere scholen in Dendermonde.

Het basisonderwijs in Dendermonde centrum werd reeds samengevoegd op 1 september 2013 en de andere scholen volgen op 1 september 2016. Vanaf dan zullen we deel uitmaken van het Óscar Romerocollege. Meer informatie vindt u in deze persconferentiemap .
Volgende week krijgen alle ouders nog een informatiebrief.
Bekijk hierover een televisie-interview op TV Oost met directeur Hans Vanhulle en hierover kan je twee online artikels te lezen op de site van het Nieuwsblad en op de site van het Laatste Nieuws.

 
Bezoek Mgr Delgado

 

De katholieke scholen van Dendermonde die samensmelten in het project van het Óscar Romerocollege  (Hemaco, SVI, VHTI en VTI) hadden op dinsdag 16 oktober hoog bezoek van Monseigneur Van Looy, bisschop van Gent, en Monseigneur Jesus Delgado, vicaris-generaal in San Salvador en destijds secretaris van de in 1980 vermoorde aartsbisschop van El Salvador, Óscar Romero. Ook burgemeester Piet Buyse, peter van het project, gedeputeerde van de provincie Jozef Dauwe en deken Paul De Baere maakten hun opwachting.
Mgr. Delgado verblijft tijdelijk in Antwerpen voor de vredesbespreking “Peace is the future”, een ontmoetingsforum voor de vrede in het kader van de herdenking van WO I.  Delegaties van leerlingen  uit de verschillende scholen konden de prelaat uit El Salvador interviewen over de figuur en de betekenis van Óscar Romero.
Mgr. Delgado getuigde van het martelaarschap van de aartsbisschop, die de weken voor zijn dood wist dat hij op de lijst stond van de doodseskaders in zijn land, omdat hij resoluut koos voor de armen en de volksorganisaties in plaats van voor de grootgrondbezitters en het leger van de machthebbers. Hij weigerde echter onder te duiken en heeft getracht om het hoofd te bieden aan het kwaad dat het land in zijn greep hield.
In die zin acht Mgr. Delgado de keuze voor Óscar Romero als inspirerende figuur voor het katholieke onderwijsproject in Dendermonde uitermate betekenisvol: het is een resolute keuze voor een eigentijdse figuur die omwille van zijn geloofsidealen en zijn keuze voor de allerzwaksten in de samenleving als een bedreiging aangezien werd.  De inspiratie van een opvoedingsproject kan terugvallen op eeuwenoude teksten uit het evangelie, maar voor jonge mensen is het belangrijk dat zij in hun eigen tijd voorbeelden hebben van mensen die vanuit hun overtuiging resolute keuzes maken voor de zwaksten in de samenleving, daarbij geïnspireerd door dat voorbeeld van Jezus van Nazareth.  Een opvoedingsproject dat elk talent optimale ontwikkelingskansen wil bieden op maat van de individuele leerling kan met waardigheid de naam Óscar Romero in het vaandel voeren.

Intussen maakt Paus Franciscus werk van een spoedige heiligverklaring van Óscar Romero. Misschien volgt dus een spoedig bezoek aan Rome van het Óscar Romerocollege ….


Hans Vanhulle
algemeen directeur

 


GA NAAR BOVEN

ga naar school online

nieuw
  svi in actie 1 - Groote Oorlog
  svi in actie 1 - Bezoek Mgr Delgado
  oud-leerlingen
  vrije ruimte 6des - 't Stofkot
  vrije ruimte 6des - Minionderneming

fotorama

Sportdag 5des 2014

Sportdag 3des 2014

Sportdag 6des 2014

Sint-Vincentiusinstituut • Dendermonde   ontwerp: Toel it Services