Sint-Vincentiusinstituut
Kerkstraat 97
9200 Dendermonde
tel. 052/21.39.49
fax. 052/21.09.67
info@stvin.be

 

prikbord

   
    SVI FLASH
                   
  Introductie

 

INSCHRIJVEN OUD-LEERLINGENAVOND

inschrijven voor de oud-leerlingenavond van 22 november 2014 kan hier ...

 

Groote Oorlog eerste graad

 De voorbije weken waren de leerlingen van de eerste graad actief rond de “Groote Oorlog”. Overal op school werden tekeningen en klaprozen aangebracht om dit thema binnen de school zichtbaar te maken. Alle leerlingen uit de eerste graad droegen een klaproosje om de overledenen uit WOI te herdenken. Alle tekeningen en klaproosjes werden door de leerlingen zelf gemaakt in de lessen Plastische Opvoeding. “Deze actie past binnen een grootschalig project rond herinneringseducatie omtrent De Groote Oorlog”. “We kiezen bewust voor een spreiding van de herdenkingsactiviteiten over het gehele schooljaar. We benaderen het oorlogsthema vanuit verschillende vakken en aan de hand van verschillende methodieken. Bovendien gaan wij hiervoor een nauwe samenwerking aan met de stad Dendermonde, één van de 7 martelarensteden uit die periode.” De leerlingen nemen ook deel aan het kunstproject “ComingWorldRememberMe”.

 
THE BIG DRAW

Van 22 tot 26 oktober gaat in Antwerpen het internationaal tekenfestival  THE BIG DRAW door.
Het doel: iedereen aan het tekenen krijgen, want ook JIJ kunt tekenen!


Naar aanleiding van dit Tekenfestival wil mevrouw Jacobs, leerkracht PO, alle leerlingen en leerkrachten aansporen om het potlood in de hand te nemen en te TEKENEN!


Tijdens twee middagen, dinsdag en vrijdag,  daagt ze hen uit om aan de slag te gaan. Dit door zelf te tekenen of door kleurtalenten boven te halen. De leerlingen krijgen een blanco of bedrukte tegel die ze vervolgens kunnen uitwerken.
Die tegels zullen nadien de zuilen in de refter meer kleur en pit geven.
 
De tekenmiddagen werden alvast een succes!
Het was super om te zien hoe leerlingen van verschillende graden zich zo creatief konden uitleven.

de foto's ... 

 

het project in Antwerpen ...

 

 

 
Technopolis 2des


Op 9 oktober zijn de tweedejaars naar Technopolis vertrokken.
Tijdens de busrit was er een toffe sfeer in de bus: er werd luid meegezongen met de liedjes op de radio.

In Technopolis luisterden we eerst naar een introductie, daarna ontvingen we een gekleurd bandje met een inlogcode.  Hier volgen enkele activiteiten die op het programma stonden: waterspelen, de rolstoelenrace en de levensgrote bellen waarin iemand zich kan voortbewegen. Verder bekeken we een voorstelling met te gekke proefjes. Dan was het tijd voor de e-rally. Dat betekende dat je de antwoorden op vijftien vragen moest registreren via het gekleurde bandje. Het doel: zo goed mogelijk scoren. Jammer, maar bij sommigen vielen de scores wat tegen...

Na een vermoeiende dag waren de meesten iets rustiger in de bus en sommigen waren zelfs in slaap gevallen. Ssssst!!! At home.

Kjenta Bogaert, 2 MOD A

de foto's ...

 

Óscar Romerocollege

 

Op 24 april vond een persconferentie plaats over de integratie van onze school samen met zeven andere scholen in Dendermonde.

Het basisonderwijs in Dendermonde centrum werd reeds samengevoegd op 1 september 2013 en de andere scholen volgen op 1 september 2016. Vanaf dan zullen we deel uitmaken van het Óscar Romerocollege. Meer informatie vindt u in deze persconferentiemap .
Volgende week krijgen alle ouders nog een informatiebrief.
Bekijk hierover een televisie-interview op TV Oost met directeur Hans Vanhulle en hierover kan je twee online artikels te lezen op de site van het Nieuwsblad en op de site van het Laatste Nieuws.

 
Bezoek Mgr Delgado

 

De katholieke scholen van Dendermonde die samensmelten in het project van het Óscar Romerocollege  (Hemaco, SVI, VHTI en VTI) hadden op dinsdag 16 oktober hoog bezoek van Monseigneur Van Looy, bisschop van Gent, en Monseigneur Jesus Delgado, vicaris-generaal in San Salvador en destijds secretaris van de in 1980 vermoorde aartsbisschop van El Salvador, Óscar Romero. Ook burgemeester Piet Buyse, peter van het project, gedeputeerde van de provincie Jozef Dauwe en deken Paul De Baere maakten hun opwachting.
Mgr. Delgado verblijft tijdelijk in Antwerpen voor de vredesbespreking “Peace is the future”, een ontmoetingsforum voor de vrede in het kader van de herdenking van WO I.  Delegaties van leerlingen  uit de verschillende scholen konden de prelaat uit El Salvador interviewen over de figuur en de betekenis van Óscar Romero.
Mgr. Delgado getuigde van het martelaarschap van de aartsbisschop, die de weken voor zijn dood wist dat hij op de lijst stond van de doodseskaders in zijn land, omdat hij resoluut koos voor de armen en de volksorganisaties in plaats van voor de grootgrondbezitters en het leger van de machthebbers. Hij weigerde echter onder te duiken en heeft getracht om het hoofd te bieden aan het kwaad dat het land in zijn greep hield.
In die zin acht Mgr. Delgado de keuze voor Óscar Romero als inspirerende figuur voor het katholieke onderwijsproject in Dendermonde uitermate betekenisvol: het is een resolute keuze voor een eigentijdse figuur die omwille van zijn geloofsidealen en zijn keuze voor de allerzwaksten in de samenleving als een bedreiging aangezien werd.  De inspiratie van een opvoedingsproject kan terugvallen op eeuwenoude teksten uit het evangelie, maar voor jonge mensen is het belangrijk dat zij in hun eigen tijd voorbeelden hebben van mensen die vanuit hun overtuiging resolute keuzes maken voor de zwaksten in de samenleving, daarbij geïnspireerd door dat voorbeeld van Jezus van Nazareth.  Een opvoedingsproject dat elk talent optimale ontwikkelingskansen wil bieden op maat van de individuele leerling kan met waardigheid de naam Óscar Romero in het vaandel voeren.

Intussen maakt Paus Franciscus werk van een spoedige heiligverklaring van Óscar Romero. Misschien volgt dus een spoedig bezoek aan Rome van het Óscar Romerocollege ….


Hans Vanhulle
algemeen directeur

 


GA NAAR BOVEN

ga naar school online

nieuw
  svi in actie 1 - Groote Oorlog: eerste graad
  vijfdes - Een dag in Ath
  zesdes - 14/15 Retraite
  vierdes - 14/15 Zorgberoepenrally
  svi in actie 1 - Groote Oorlog

fotorama

Oostduinkerke 2014

Groote Oorlog 1ste graad 2014

Zorgberoepenrally 2014

Sint-Vincentiusinstituut • Dendermonde   ontwerp: Toel it Services